سرور تیم اسپیک ظرفیت 32 نفر
7,000تومان ماهانه
اتصال همه ورژن ها
99 درصد آپتایم
ترافیک نامحدود
بکآپ گیری روزانه
دارای فایروال
امکان اضافه کردن بکآپ دلخواه
امکان اتصال دامنه اختصاصی
امکان اتصال از خارج
دارای پنل مدیریتی
بلک لیست نمیشود
تحویل آنی
سرور تیم اسپیک ظرفیت 64 نفر
10,000تومان ماهانه
اتصال همه ورژن ها
99 درصد آپتایم
ترافیک نامحدود
بکآپ گیری روزانه
دارای فایروال
امکان اضافه کردن بکآپ دلخواه
امکان اتصال دامنه اختصاصی
امکان اتصال از خارج
دارای پنل مدیریتی
بلک لیست نمیشود
تحویل آنی
سرور تیم اسپیک ظرفیت 128 نفر
15,000تومان ماهانه
اتصال همه ورژن ها
99 درصد آپتایم
ترافیک نامحدود
بکآپ گیری روزانه
دارای فایروال
امکان اضافه کردن بکآپ دلخواه
امکان اتصال دامنه اختصاصی
امکان اتصال از خارج
دارای پنل مدیریتی
بلک لیست نمیشود
تحویل آنی
سرور تیم اسپیک اسلات 256
17,000تومان
اتصال همه ورژن ها
99 درصد آپتایم
ترافیک نامحدود
بکآپ گیری روزانه
دارای فایروال
امکان اضافه کردن بکآپ دلخواه
امکان اتصال دامنه اختصاصی
امکان اتصال از خارج
دارای پنل مدیریتی
بلک لیست نمیشود
تحویل آنی
سرور تیم اسپیک ظرفیت 1024 نفر
25,000تومان ماهانه
اتصال همه ورژن ها
99 درصد آپتایم
ترافیک نامحدود
بکآپ گیری روزانه
دارای فایروال
امکان اضافه کردن بکآپ دلخواه
امکان اتصال دامنه اختصاصی
امکان اتصال از خارج
دارای پنل مدیریتی
بلک لیست نمیشود
تحویل آنی
سرور تیم اسپیک با اسلات دلخواه شما
شروع از 2,000تومان ماهانه
سرور تیم اسپیک با اسلات دلخواه شما
اتصال همه ورژن ها
99 درصد آپتایم
ترافیک نامحدود
بکآپ گیری روزانه
دارای فایروال
امکان اضافه کردن بکآپ دلخواه
امکان اتصال دامنه اختصاصی
امکان اتصال از خارج
دارای پنل مدیریتی
بلک لیست نمیشود
تحویل آنی